Mgr. Katarína Dandárová LL.M.

Advokátska koncipientka

+421 910 115 919kdandarova@semancin.sk
Po štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Erasmus Universiteit Rotterdam sa špecializujem na bankovníctvo a financie, právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, pracovné právo a právo životného prostredia. Nech je Váš právny problém akýkoľvek, neváhajte sa na mňa obrátiť

Skúsenosti

Katarína pracuje v našej kancelárii ako advokátska koncipientka od roku 2020. Okrem všeobecne zameraného právneho vzdelania získala aj vzdelanie v oblasti obchodných spoločností, medzinárodnej prepravy a medzinárodného obchodu.

Katarína ma skúsenosti s poradenstvom klientom v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva ako aj v oblastí médií.

V oblasti práva obchodných spoločností má skúsenosti s prípravou korporátnych dokumentov a korporátnych rozhodnutí pre slovenských a zahraničných klientov.

V oblasti pracovného práva poskytuje právne poradenstvo pre zamestnávateľa z automobilového sektoru.

V oblasti bankovníctva a financií spolupracovala na niektorých projektoch financovania výstavby logistických skladov a výstavby rezidenčných nehnuteľnosti, revidovala zabezpečovacie zmluvy, asistovala pri plnení podmienok čerpania.

Má skúsenosti so zastupovaním klientov v obchodnoprávnych, občianskoprávnych a správnych sporoch. Pravidelne asistuje klientom pri revízii a príprave zmlúv ako napríklad zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí služby a pravidelne radí klientom v rôznych situáciách a pripravuje stanoviská týkajúce sa komplexnejších právnych otázok.

Špecializácia


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktný formulár


Vyskúšajte si to a napíšte nám správu

Podmienky ochrany osobných údajov