Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Advokát

+421 232 609 451mbezak@semancin.sk
Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave sa už 15 rokov špecializujem na občianske a rodinné právo, zastupovanie klientov v konaní pred súdom a správnymi orgánmi a obhajobu v trestnom konaní. Mojou úlohou je uplatniť v rámci zákona všetko, čo je na Váš prospech. Som pripravený pomôcť aj Vám.

Skúsenosti

V oblasti privátnych klientov sa Michal zameriava na riešenie právnych problémov z ich súkromného života. Najmä na úpravu pomerov rodičov k ich maloletým deťom, rozvod manželstva, majetkové vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zníženie alebo zvýšenie výživného, zastupovanie v dedičskom konaní, obhajobu klienta v trestnom konaní a podobne.

Zastupoval obchodníka so špeciálnou technikou o zaplatenie kúpnej ceny a náhrady škody a pomohol mu v mimosúdnom urovnaní sporu. V súdnom konaní viackrát zastupoval finančné inštitúcie najmä v súvislosti s určením neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti a o zaplatenie istiny s príslušenstvom.

Michal sa špecializuje na poradenstvo v trestnom konaní. Zastupoval zahraničného klienta dodávajúceho optické zariadenia v trestnom konaní o vrátenie peňazí z kybernetického zločinu; podstatná časť zaplatených peňazí bola vrátená klientovi. Pravidelne obhajuje klientov v trestných konaniach o zločinoch ako sú napríklad neoprávneného nakladanie s odpadmi a porušovanie predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Špecializácia


Referencie


V osobnej a citlivej rodinnej záležitosti človek potrebuje najlepšiu možnú podporu, to a ešte viac som dostal od Semančin & Partners. Boli tam so mnou počas celého procesu vybavovania rodinných záležitostí, boli neustále a okamžite k dispozícii a mali vynikajúce poznatky o tom, ako dosiahnuť pre mňa a moju rodinu najlepší výsledok.
Ignacio Sbampato, Argentína.

Kontaktný formulár


Vyskúšajte si to a napíšte nám správu

Podmienky ochrany osobných údajov