Mgr. Natália Michalovová LL.M

Mgr. Natália Michalovová LL.M

Mgr. Natália Michalovová LL.M

Of Counsel

+421 232 609 451nmichalovova@semancin.sk
"Za každým úspechom stojí dokonalá pripravenosť spojená s príležitosťou”.

Skúsenosti

Natália sa špecializuje na oblasť medzinárodného obchodného práva, práva ochrany osobnosti v moderných technológiách a na oblasť bezpečnosti osobných údajov a informácií. Je autorkou e-booku “Internetové šialenstvo”, ktorý je nahliadnutím do sveta fungovania internetových gigantov, ich medzinárodného zdaňovania a ich spôsobu nakladania s našimi osobnými a senzitívnymi údajmi.

Natália študovala v zahraničí, na Univerzite Sapienza v Ríme, Taliansko, kde nadobudla skúsenosti a vedomosti v oblasti medzinárodnej kontraktualistiky, aplikovateľného práva na obchodné vzťahy medzi čínskymi obchodnými partnermi a podnikateľmi so sídlom v Európskej únii, riešenia sporov medzi obchodnými partnermi sídliacimi v rôznych štátoch, prevencii “default events”, ochrane práv priemyselného vlastníctva v Číne a v EÚ, ochrane autorov v internetovom svete.

V marci 2014 jej bol Univerzitou Sapienza, Rím, udelený titul “LL.M.” (Master of Law) v medzinárodnom obchodnom práve. Tu úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému “Zneužívanie medzinárodného daňového práva”, venujúcu sa podrobnej štúdii evolúcie kontextu daňových únikov v oblasti medzinárodného obchodu, aspektov zneužívania daňových noriem v oblasti medzinárodného obchodu, orientácii národných súdov pri rozhodovaní sporov z daňových únikov a zneužívania daňových noriem (štúdie prípadov Google, Enron, Ryanair, Starbucks a Apple).

V rokoch 2015 – 2016 spolupracovala s talianskymi advokátmi vo veciach analýz bankových zmlúv a bankových operácií. A v roku 2016 absolvovala “Master v oblasti bankového práva a anatocizmu” v Miláne, kde nadobudla vedomosti v oblasti fungovania medzinárodného bankového práva.

V roku 2017 absolvovala v Ríme odborné školenie venované advokátom v oblasti ochrany Privacy a osobných údajov, so zameraním na Data Protection a Data breach v podniku a v štátnej správe, práva na zabudnutie a ochrany osobnosti na internete.

Natália sa zaoberá hlavne obchodným právom, arbitrážami a sporovou agendou. Má skúsenosti a vedomosti v oblasti práva moderných technológií, blockchain a umelej inteligencie. Spolupracuje s talianskymi advokátmi v cezhraničných obchodných jednaniach a sporových konaniach. Má cenné medzinárodné skúsenosti v oblasti zdaňovania internetovej ekonomiky.

Publikuje články v denníku Pravda, kde sa venuje najmä témam problematiky ochrany osobnosti, osobných a senzitívnych údajov v digitálnom svete a zdaňovaniu internetovej ekonomiky.

Špecializácia


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Ozvite sa mi


Podmienky ochrany osobných údajov