Mgr. Petronela Rybová

Mgr. Petronela Rybová

Mgr. Petronela Rybová

Advokátska koncipientka

Ikona telefónu+421 2 32 609 451Ikona e-mailyprybova@semancin.sk
Na každý právny problém hľadám inovatívne riešenie, rada ho nájdem aj pre Vás.

Skúsenosti

Počas štúdia pôsobila ako právna asistentka v medzinárodnej advokátskej kancelárii, neskôr sa venovala otázkam verejného obstarávania na Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cenné skúsenosti z oblasti medzinárodného práva súkromného nadobudla počas stáže na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Petronela má dlhoročné skúsenosti s právom cestovného ruchu, v rámci ktorého poskytuje poradenstvo nielen jeho poskytovateľom s nastavením ich podnikateľskej činnosti, ale aj spotrebiteľom pri ochrane ich práv.

V oblasti rodinného práva sa Petronela zameriava predovšetkým na špecifické prípady úpravy pomerov rodičov k ich maloletým deťom, rozvodom manželstva a s tým súvisiacim majetkovým vyporiadaniam. Petronela má skúsenosti so zverením dieťaťa z náhradnej osobnej starostlivosti späť do osobnej starostlivosti rodiča a rozvodmi s prvkami násilia.

Petronela sa venuje aj pracovnoprávnym sporom vyplývajúcim zo zásahov do práva na nediskrimináciu a zneužitia práva. Napríklad pomohla klientovi v prípade bossingu a s ním súvisiacim skončením pracovného pomeru.

Petronela pripravuje vyjadrenia v správnom konaní pred vydaním rozhodnutia a vypracováva opravné prostriedky. V konaní vedenom na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pomohla klientovi dosiahnuť uloženie pokuty na spodnej hranici zákonnej sadzby.

V oblasti obchodného práva sa Petronela venuje tvorbe právnych analýz a vypracovávaniu korporátnej a zmluvnej dokumentácie.

Špecializácia


Články


Referencie


V osobnej a citlivej rodinnej záležitosti človek potrebuje najlepšiu možnú podporu, to a ešte viac som dostal od Semančin & Partners. Boli tam so mnou počas celého procesu vybavovania rodinných záležitostí, boli neustále a okamžite k dispozícii a mali vynikajúce poznatky o tom, ako dosiahnuť pre mňa a moju rodinu najlepší výsledok.
Ignacio Sbampato, Argentína.

Ozvite sa mi


Podmienky ochrany osobných údajov