JUDr. Vladimír Menich

JUDr. Vladimír Menich

JUDr. Vladimír Menich

Advokát

+421 2 32 609 451vmenich@semancin.sk
Každý prípad je špecifický a žiada si individuálny prístup. Rád preto hľadám právne riešenia určené na mieru pre klienta.

Skúsenosti

Vladimír Menich vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva, kde obhájil aj rigoróznu prácu.

Prvé skúsenosti získal počas štúdia na pozícii právneho asistenta. Vladimír počas svojho ďalšieho pôsobenia v advokátskych kanceláriách nadobudol skúsenosti v oblasti korporátnej agendy, sporovej agendy a konkurzného práva. V rámci svojej praxe sa Vladimír taktiež venoval aj právnemu poradenstvu klientom pri vypracovaní zmlúv, právnych analýz, vrátane účasti na negociáciach.

Od roku 2020 je zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, pričom rovnako je vedený v zozname ex offo obhajcov.

V rámci poskytovania právneho poradenstva sa Vladimír špecializuje na oblasť obchodného a trestného práva.

Špecializácia


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Ozvite sa mi


Podmienky ochrany osobných údajov