Mgr. Zuzana Vido

Mgr. Zuzana Vido

Mgr. Zuzana Vido

Advokátka

+421 2 32 609 451zvido@semancin.sk
Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského sa 9 rokov venujem najmä obchodnému a občianskemu právu. Pomáham klientom v rozličných životných situáciách. Pomôžem aj Vám.

Skúsenosti

V oblasti bankovníctva a financií sa Zuzana zameriava na poskytovanie právnych služieb pre banky aj privátnych klientov. Spolupracovala na projekte financovania výstavby logistických skladov a výstavby rezidenčných nehnuteľnosti.

V rámci oblasti práva životného prostredia a odpadového hospodárstva sa Zuzana venuje rôznym projektom a investíciám najmä v oblasti obehového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Zuzana spolupracovala na projekte technologického strediska na recykláciu plastového odpadu ako aj na projekte vybudovania mobilného zariadenia na úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Zuzana poskytuje právne poradenstvo korporátnym klientom, či už pri zakladaní nových obchodných spoločností alebo pri nastavení vzťahov medzi spoločníkmi a pri bežnej činnosti obchodných spoločností. Zuzana nastavovala vzťahy medzi spoločníkmi rôznych projektových spoločností založených pre projekty v oblasti odpadového hospodárstva (s. r. o. aj a. s.) a poskytla právne rady aj akcionárom európskej spoločnosti. Správnym nastavením vnútorných vzťahov v spoločnosti pomohla predísť vyostreným konfliktným situáciám. Zuzana sa tiež venuje vypracovaniu rôznych typov zmlúv, právnych analýz a mala možnosť poskytnúť právne poradenstvo aj pri akvizíciách.

Zuzana svoju prax zameriava aj na právo nehnuteľností a stavebníctvo. Spolupracuje s realitnými kanceláriami a pomáha im pri vypracovaní rôznych typov zmlúv pre ich klientov.

Špecializácia


Články


Referencie


V mene spoločnosti CEE Capital Management, a. s. by sme sa radi poďakovali kolegom z advokátskej kancelárie Semančín & Partners za kvalitné a profesionálne právne služby, ktoré využívame v priebehu nášho investičného procesu. Oceňujeme znalosti vedúcich partnerov z oblasti transakčného a korporátneho práva, ale najmä znalosti v oblasti odpadového hospodárstva, finančných nástrojov v oblasti EŠIF, ako aj vybraných tém týkajúcich sa štátnej pomoci.
Ing. Martin Krištofčák, člen predstavenstva CEE Capital Management, a.s.

Ozvite sa mi


Podmienky ochrany osobných údajov