Akčný plán EÚ: Súmrak skládkovania?

Jozef Semančín, 12/2/2016

Európska komisia určila cieľ, aby členské štáty do roku 2030 znížili ukladanie odpadu na skládkach na 10% z celkového množstva komunálneho odpadu. Slovenská republika a ďalších štátov môže využiť ešte dodatočný čas v podobe 5 rokov. Ako sa zmení odpadové hospodárstvo v budúcnosti?

Viac tu.