Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Of Counsel

+421 232 609 451ikadlecik@semancin.sk

Experience

Ivan je od roku 2019 spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie so špecializáciou na sektor elektronických komunikácií a technológií.

Po absolvovaní štúdia pôsobil 15 rokov ako podnikový právnik, manažér a Data Protection Officer v spoločnostiach Slovenská sporiteľňa, T-Mobile Slovensko, O2 Slovakia a Slovak Telekom s dôrazom na právne a regulačné poradenstvo v oblasti telekomunikačného a správneho práva, obchodného práva, ochrany osobných a prevádzkových údajov a výstavby a prevádzky elektronických komunikačných sietí. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný advokát.

Podstatnú súčasť jeho praxe v období posledných 15 rokov predstavuje poskytovanie právnej podpory poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb, dodávateľom technológií pre elektronické komunikačné siete a tiež niektorým národným regulačným orgánom v oblasti regulácie elektronických komunikácií, hospodárskej súťaže, výstavby a zdieľania sietí, právnej podpory vývoja a implementácie veľkoobchodných a maloobchodných telekomunikačných služieb a produktov a vzťahového manažmentu s regulačnými orgánmi. Venuje sa tiež právnej podpore v oblasti kybernetickej a fyzickej bezpečnosti, práva IT a práv duševného vlastníctva, vrátane trestnoprávnych aspektov tejto problematiky.

Počas svojej právnej praxe zastupoval poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v množstve správnych konaní, ako aj v správnom súdnictve pri prieskume administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa pridelenia a správy frekvencií, roamingu a iných foriem zdieľania sietí a ekonomickej a technickej regulácie elektronických komunikácií. Dlhodobo sa aktívne zúčastňoval na tvorbe telekomunikačnej a súvisiacej legislatívy v pracovných skupinách Ministerstva dopravy SR i Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

References


Our bank has been cooperating with Jozef for a long time in the area of ​​preparing comprehensive loan documentation. Personally, I experienced Jozef and his team on several project real estate financing, whether it was a refinancing of existing real estate or a new development. I appreciate the current cooperation with the Semančín & Partners office, I appreciate their professionalism, time flexibility, ability to prepare balanced legal documentation for all parties involved and the personal in...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Contact me


Terms of personal data protection