JUDr. Lucia Semančínová is a member of The Slovak Bar Association advisory body

JUDr. Lucia Semančínová 5/1/2018

Seniorná právna expertka a vedúca nášho GDPR Teamu, Lucia Semančínová, bola menovaná do pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre verejné právo, konkrétne pre oblasť ochrany osobných údajov a implementácie GDPR.

Pracovná skupina pre verejné právo je poradný orgán Slovenskej advokátskej komory, ktorý sa zaoberá najmä odbornými otázkami odvetví ústavného a správneho práva, konkurzného práva, finančného a daňového práva, pripomienkami a návrhmi predpisov v legislatívnom procese štátnych orgánov a prípravou vzdelávania v oblasti verejného práva.

Viac tu.