Mgr. Natália Michalovová LL.M

Mgr. Natália Michalovová LL.M

Mgr. Natália Michalovová LL.M

Of Counsel

+421 232 609 451nmichalovova@semancin.sk
"Za každým úspechom stojí dokonalá pripravenosť spojená s príležitosťou”.

Experience

Natália sa špecializuje na oblasť medzinárodného obchodného práva, práva ochrany osobnosti v moderných technológiách a na oblasť bezpečnosti osobných údajov a informácií. Je autorkou e-booku “Internetové šialenstvo”, ktorý je nahliadnutím do sveta fungovania internetových gigantov, ich medzinárodného zdaňovania a ich spôsobu nakladania s našimi osobnými a senzitívnymi údajmi.

Natália študovala v zahraničí, na Univerzite Sapienza v Ríme, Taliansko, kde nadobudla skúsenosti a vedomosti v oblasti medzinárodnej kontraktualistiky, aplikovateľného práva na obchodné vzťahy medzi čínskymi obchodnými partnermi a podnikateľmi so sídlom v Európskej únii, riešenia sporov medzi obchodnými partnermi sídliacimi v rôznych štátoch, prevencii “default events”, ochrane práv priemyselného vlastníctva v Číne a v EÚ, ochrane autorov v internetovom svete.

V marci 2014 jej bol Univerzitou Sapienza, Rím, udelený titul “LL.M.” (Master of Law) v medzinárodnom obchodnom práve. Tu úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému “Zneužívanie medzinárodného daňového práva”, venujúcu sa podrobnej štúdii evolúcie kontextu daňových únikov v oblasti medzinárodného obchodu, aspektov zneužívania daňových noriem v oblasti medzinárodného obchodu, orientácii národných súdov pri rozhodovaní sporov z daňových únikov a zneužívania daňových noriem (štúdie prípadov Google, Enron, Ryanair, Starbucks a Apple).

V rokoch 2015 – 2016 spolupracovala s talianskymi advokátmi vo veciach analýz bankových zmlúv a bankových operácií. A v roku 2016 absolvovala “Master v oblasti bankového práva a anatocizmu” v Miláne, kde nadobudla vedomosti v oblasti fungovania medzinárodného bankového práva.

V roku 2017 absolvovala v Ríme odborné školenie venované advokátom v oblasti ochrany Privacy a osobných údajov, so zameraním na Data Protection a Data breach v podniku a v štátnej správe, práva na zabudnutie a ochrany osobnosti na internete.

Natália sa zaoberá hlavne obchodným právom, arbitrážami a sporovou agendou. Má skúsenosti a vedomosti v oblasti práva moderných technológií, blockchain a umelej inteligencie. Spolupracuje s talianskymi advokátmi v cezhraničných obchodných jednaniach a sporových konaniach. Má cenné medzinárodné skúsenosti v oblasti zdaňovania internetovej ekonomiky.

Publikuje články v denníku Pravda, kde sa venuje najmä témam problematiky ochrany osobnosti, osobných a senzitívnych údajov v digitálnom svete a zdaňovaniu internetovej ekonomiky.

Specialization


References


Our bank has been cooperating with Jozef for a long time in the area of ​​preparing comprehensive loan documentation. Personally, I experienced Jozef and his team on several project real estate financing, whether it was a refinancing of existing real estate or a new development. I appreciate the current cooperation with the Semančín & Partners office, I appreciate their professionalism, time flexibility, ability to prepare balanced legal documentation for all parties involved and the personal in...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Contact me


Terms of personal data protection