PRÁVNA POMOC V UKRAJINSKOM JAZYKU / ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ...... / LEGAL ADVICE IN UKRAINIAN LANGUAGE

Yuliia Marets LL.M.3/18/2022

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o. zriadila za účelom pomoci osobám zasiahnutým vojenským konfliktom telefonickú infolinku pre ukrajinsky hovoriace osoby.

Infolinka slúži na poskytnutie bezplatného právneho poradenstva pre ukrajinských občanov v núdzi. Na linke budú ukrajinským občanom poskytované najmä informácie o možnosti získania dočasného útočiska, zamestnania sa, či začlenenia sa do slovenského vzdelávacieho systému. Infolinka funguje počas pracovných dní v čase od 9:00 do 15:00. Infolinka je prevádzkovaná na tel. č.: +421 911 558 332.

Адвокатське об´єднання SEMANČÍN & PARTNERS створило телефонну інформаційну лінію для надання юридичної допомоги українцям, які постраждали від війни.

За допомогою цієї інформаційної лінії, громадяни України, які потребують правової допомоги зможуть отримати її безкоштовно. Адвокатське об’єднання консультуватиме громадян України щодо можливості отримання тимчасового притулку, працевлаштування чи інтеграції до словацької системи освіти. Інфолінія працює по буднях з 9:00 до 15:00. Інфолінія працює за тел. №: +421 911 558 332

Law office SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o. law practice/law office has set up a telephone infoline for Ukrainian speakers to help those affected by the military conflict.

The infoline serves to provide free legal advice to Ukrainian citizens in need. The line will provide Ukrainian citizens with information on the possibility of obtaining temporary refuge, employment or integration into the Slovak education system. The infoline operates on weekdays from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. The infoline is operated on tel. No .: +421 911 558 332.