Skládkovanie verzus recyklácia. Stihneme termíny?

Jozef Semančín, 10/8/2018

Zvýšenie poplatku za uskladnenie odpadu je krok správnym smerom. Špeciálna správa včasného varovania sa vo veľkom dotýka Slovenska. Aké kroky odporúča táto správa? Stihneme termíny od Európskej komisie?

Viac v článku.