Sú vzory dokumentácie GDPR tá správna voľba?

JUDr. Lucia Semančínová 5/15/2019

Legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov sa výrazne sprísnila. Aké možnosti majú organizácie? Dokážu sa novým zmenách podnikatelia prispôsobiť aj samy? Postačuje aj vzorová dokumentácia na naplnenie požiadaviek GDPR?

Viac sa dočítate v rozhovore.