Usmernenie o kamerových systémoch

2/2/2020

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) prijal po verejnej konzultácii, dňa 29. januára 2020, konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktoré zásadným spôsobom upravuje podmienky ich prevádzkovania.

Celé znenie usmernenia nájdete tu.