WEBINÁR: Trestnoprávna zodpovednosť štatutárnych orgánov

4/11/2023

Ste konateľom alebo členom štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti? Ste si v plnom rozsahu vedomý svojej zodpovednosti, vrátane trestnoprávnej? Poznáte spôsob, ako účinne predchádzať možným trestnoprávnym následkom svojich obchodných rozhodnutí?

Odpovede na položené otázky, ako aj možnosť diskusie k problému, Vám ponúkame na nasledujúcom webinári.

Hlavné otázky a tézy:

  • Kto bude zodpovedný v prípade spáchania trestného činu právnickou osobou?

  • Bude zodpovedný aj / iba štatutárny orgán alebo aj právnická osoba?

  • Akým spôsobom sa hodnotí trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby?

  • Je možné postihnúť štatutárny orgán v trestnoprávnom konaní, keď právnická osoba už bola sankcionovaná v administratívnom konaní?

  • Kedy sa uplatní zákaz dvojitého postihu?

  • Ako najlepšie nastaviť systém prevencie?

V závere bude poskytnutý priestor účastníkom webinára na diskusiu a kladenie otázok (Ak by ste mali k daným témam akékoľvek otázky, neváhajte a pošlite nám ich v predstihu na office@semancin.sk).

Kto Vám odprezentuje informácie a odpovede?

JUDr. Vladimír Menich, advokát v Advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS s viac ako 8-ročnou praxou v oblasti poskytovania právnych služieb, špecialista na trestné právo.

Kedy sa uvidíme?

21. apríla 2023 od 9.00 do 10.00 hod.

Webinár je ZDARMA a bude realizovaný prostredníctvom platformy MS TEAMS. Prihláseným účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie pred webinárom.

Svoju účasť si môžete rezervovať na emailovej adrese office@semancin.sk, telefonicky na tel. č. 02/ 32 609 451 alebo cez kontaktný formulár najneskôr do 19. apríla 2023.