Akčný plán EÚ: Zmení prístup Slovenska k zneškodňovaniu odpadov na skládkach?

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.2. 12. 2016

Hlavný cieľ akčného plánu je jasný - čo najmenej nového odpadu a čo najviac recyklovať odpad. Do roku 2025 majú členské štáty recyklovať najmenej 60% odpadu a do roku 2030 je to 65%. Stihne to Slovensko?

Viac sa dočítate tu.