Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície


Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých fázach života obchodných spoločností od voľby právnej formy podnikania, cez dennodenné poradenstvo, až po ich fúziu, rozdelenie alebo zánik.

Poskytli sme právne poradenstvo správcovskej spoločnosti environmentálnych investičných fondov pri nastavovaní vzťahov medzi spoločníkmi a vstupu do projektov týkajúcich sa spracovania textilného odpadu a inovatívneho projektu spracovania biologických odpadov. Naše právne poradenstvo využil klient pri akvizícii časti podniku zameraného na veľkoobchod a maloobchod elektroinštalačného materiálu.

Pomôžeme Vám:

 • založiť obchodné spoločnosti vrátane asistencie pri získaní živnostenského oprávnenia, inej licencie na podnikanie, registrácie v obchodnom, prípadne inom osobitnom registri,
 • pripraviť zakladateľské dokumenty obchodných spoločností (spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy),
 • pripraviť akcionárske dohody,
 • nastaviť povinnosti a zodpovednosti členov štatutárnych orgánov a iných funkcionárov obchodných spoločností,
 • pripraviť konania valných zhromaždení, prípadne iných orgánov spoločností,
 • registrovať zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri (zmena štatutárnych orgánov, zmena sídla, prevod obchodných podielov a pod.),
 • zvýšiť a znížiť základné imania spoločností,
 • reorganizovať spoločnosti, zmeniť právnu formu, zabezpečiť zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností, vyčlenenie činností do novovzniknutých spoločností,
 • zrušiť a zlikvidovať spoločnosť,
 • vykonať právnu previerku spoločností (due diligence),
 • oznámiť koncentráciu a budeme Vás zastupovať v konaní o povolenie koncentrácie pred Protimonopolným úradom SR.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018, získať povolenie od NBS na vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhú trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj H...
Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov