Trestné právo a priestupky


 • Ste obvinený zo spáchania trestného činu alebo priestupku?

 • Bojíte sa väzenia?

 • Stali ste sa obeťou trestného činu?

 • Ste oznamovateľ trestného činu?

 • Ste svedok trestného činu?

 • Potrebujete právne služby v trestnej oblasti ako právnická osoba?

NAŠI ŠPECIALISTI SÚ TU PRE VÁS!

Čo pre Vás zabezpečíme?

 • Obhajobu v akejkoľvek situácii, zvolenie vhodnej taktiky vedenia obhajoby
 • Účasť sa na všetkých úkonoch trestného konania (výsluch, prehliadka, vzatie do väzby, hlavné pojednávanie)
 • Zastupovanie pred súdom, vyšetrovateľom a inými orgánmi činnými v trestnom konaní
 • Spravodlivý súdny proces
 • Náhradu škody za nezákonné konanie
 • Podanie trestného oznámenia
 • Potrebnú právnu pomoc pre klientov NONSTOP

S čím Vám pomôžeme?

 • Ekonomická a majetková trestná činnosť
 • Daňové trestné činy
 • Korupcia
 • Envirodelikty (trestné činy proti životnému prostrediu)
 • Násilné trestné činy (domáce násilie, týranie, ublíženie na zdraví, a iné)
 • Krádež, sprenevera, lúpež, podvod
 • Drogy
 • Dopravné nehody
 • Eurofondy
 • Poradenstvo pre právnické osoby

Potrebujete poradiť? Kontakujte našich špecialistov


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov