Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť


Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany údajov, ochrany súkromia, ako aj informačnej bezpečnosti na vysokej odbornej úrovni, vychádzajúc pritom z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva a najnovšej judikatúry slovenských a európskych dozorných orgánov.

Naše skúsenosti zahŕňajú poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 300 klientov z rôznych odvetví, napríklad organizácie z finančného sektora, energetiky, stavebníctva, automobilového priemyslu a správy ciest, z obranného priemyslu a IT sektora, správcov bytov a nebytových priestorov, organizácie realitného trhu, cestovného ruchu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, hotely a profesijné združenia, organizácie verejného sektora, kultúry, média, e-shopy, zamestnávateľov a iné klientsky orientované firmy, od nadnárodných korporácii až po lokálnych prevádzkovateľov.

Sme zakladajúcim členom Spolku pre ochranu osobných údajov SR, ktorý združuje slovenské a české zodpovedné osoby (DPO) a venujeme sa intenzívne aj lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

Čo pre Vás pripravíme

  • audit stavu ochrany osobných údajov (GAP analýzu) a tzv. data mapping,
  • bezpečnostnú dokumentáciu (zmluvy, súhlasy, informačnú povinnosť, záznamy o spracovateľských činnostiach, testy proporcionality, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov) **a poskytneme pomoc pri jej implementácii **do praxe (praktické inštrukcie na zabezpečenie ochrany osobných údajov),
  • školenia, webináre, či iné formy vzdelávania v oblasti ochrany osobných údajov pre Vás a vašich zamestnancov.

V čom Vám pomôžeme

  • v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov v prípade kontroly alebo konania o ochrane osobných údajov (absolvovali sme s našimi klientmi už niekoľko kontrol, preto vieme, na čo sa kontrolóri zameriavajú a ako postupujú),
  • pri bezpečnostných incidentoch a ich hlásení na Úrad na ochranu osobných údajov a
  • pri vybavení sťažnosti a žiadosti o výkon práv dotknutých osôb.

Zabezpečíme pre Vás trvalý dohľad a poskytneme Vám služby externej zodpovednej osoby alebo Vám poskytneme konzultácie k rôznym otázkam v oblasti ochrany osobných údajov.

Pripravili sme už dva kódexy správania pri spracúvaní osobných údajov, a to pre

  • sektor cestovného ruchu (pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v spolupráci so SACKA),
  • digitálny sektor (pre subjekty digitálneho trhu v spolupráci s Interactive Advertising Bureau Slovakia - združenie pre internetovú reklamu).

Je jedno, či ste prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, alebo dotknutá osoba, sme tu pre Vás.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


Určite odporúčam tím JUDr. Semančínovej k vypracovaniu bezpečnostného projektu, nakoľko sa stretnete s profesionalitou, ochotou, precíznosťou a ústretovosťou.
Silvia Miklovičová, CFO (Granvia Operation, a.s., operator of the Expressway R1 Pribina)

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov