Spory a arbitráž


Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo v civilnom procesnom práve v sporovom konaní, nesporovom konaní a v rámci správneho súdnictva, ako i v rozhodcovských konaniach pred rozhodcovskými súdmi, ak je daná právomoc rozhodcovského súdu.

Zastupovali sme zahraničného obchodníka so špeciálnou technikou v súdnom spore týkajúcom sa zaplatenia kúpnej ceny a náhrady škody proti lokálnemu dodávateľovi. Pomáhali sme slovenskému obchodníkovi so špeciálnou technikou v spore so štátom v súvislosti s dodávkou vojenských lietadiel. Zastupujeme slovenskú spoločnosť v spore so štátom v súvislosti s udelením licencie.

Zastupujeme niekoľko klientov v súdnych správnych konaniach v súvislosti so zisteniami a uložením pokuty zo strany inšpekcie životného prostredia.

V rámci poskytovania právnych služieb:

  • analyzujeme skutkový a právny stav,
  • navrhneme procesnú stratégiu,
  • pomôžeme pri navrhnutí a zabezpečení potrebných dôkazov,
  • zastúpime Vás v sporovom a mimosporovom konaní,
  • pripravíme pre Vás a vyrokujeme mimosúdnu dohodu,
  • pomôžeme Vám v súvislosti s exekúciou,
  • zastúpime Vás v konaní na rozhodcovskom súde.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


AK SEMANČÍN & PARTNERS som oslovil s dôverou, že stav súdneho sporu, vedenom na Okresnom súde Košice - okolie, ktorý dovtedy jednoznačne prebiehal v prospech druhej strany a zdal sa byť pre mňa beznádejný, sa podarí zvrátiť. V mene uvedenej AK ma zastupuje Mgr. et Mgr. Michal Bezák, ktorý svojím zodpovedným a aktívnym prístupom dokázal vyťažiť "z minima maximum". Jednoznačný zvrat v tomto súdnom spore je výsledkom jeho vysoko profesionálneho, ale aj ľudského prístupu. Komunikácia s Mgr. Bezáko...
Bartolomej Remák

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov