Duševné vlastníctvo a informačné technológie


Poskytujeme právne poradenstvo pri registrácii patentov, ochranných známok alebo úžitkových vzorov, pri príprave zmlúv o vytvorení diela, servisnej zmluvy.

Radili sme našim klientom v oblasti úpravy komplexných vzťahov medzi dizajnérom, investorom a realizačným tímom v oblasti automobilového priemyslu. Pomáhali sme v súvislosti s patentami a ochrannými známkami. Okrem iného, pripravovali sme komplexnú zmluvnú dokumentáciu pre autora a dizajnéra závodného špeciálu K1 Attack a Praga Racing Car v súvislosti s vytvorením, výrobou a testovaním prototypu závodného špeciálu.

V rámci oblasti duševné vlastníctvo a informačné technológie:

  • poradíme Vám pri zvolení vhodnej štruktúry úpravy vzťahov medzi autorom, objednávateľom, poskytovateľom a prijímateľom licencie,
  • pripravíme alebo zrevidujeme pre Vás transakčnú dokumentáciu (napr. zmluvu o vytvorení a prevádzkovaní počítačového programu, zmluvu o vývoji a výrobe prototypu),
  • spolu s Vami vyrokujeme transakčnú dokumentáciu,
  • poradíme Vám pri registrácii patentu, ochrannej známky, úžitkového vzoru, dodatkovom ochrannom osvedčení, ochrane designu,
  • vykonáme previerku existujúcich patentov, ochranných známok a úžitkových vzorov,
  • pomôžeme Vám pri ochrane autorských práv.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018, získať povolenie od NBS na vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhú trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj H...
Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov