Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Mgr. Jozef Semančín,  LL.M.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Riadiaci partner

Ikona telefónu+421 2 32 609 451Ikona e-mailyjsemancin@semancin.sk
Po ukončení štúdia na Univerzite v Cambridge sa už 18 rokov špecializujem na bankové, finančné právo, duševné vlastníctvo a trestné právo. Pomáhal som klientom v komplikovaných a ťažkých transakciách s hodnotou viac ako 100 000 000 €. Nebál som sa zastupovať klientov v citlivých sporoch v súvislosti so špeciálnou technikou. Pomôžem aj Vám.

Skúsenosti

V oblasti bankovníctva a financií sa Jozef zameriava na poskytovanie právnych služieb pre banky aj privátnych klientov. O jeho skúsenostiach v tejto oblasti svedčia mnohé úspešné projekty, ako napríklad financovanie výstavby rezidenčných nehnuteľností, polyfunkčných budov (výška úveru bola v hodnote viac ako 110 mil. €), výstavby a prevádzky energetických zariadení (úver viac ako 185 mil €), logistických skladov, dividendová rekapitalizácia a pod. S použitím svojich znalostí cudzích jazykov organizoval spoluprácu zahraničných právnikov z krajín Izrael, Luxembursko, Česko, Dánsko, Malta, Cyprus, Jersey.

Počas 18 rokov svojej praxe úspešne zastupoval mnohých klientov v oblasti duševného práva a informačných technológií. Poskytoval poradenstvo v komplexných prípadoch založenia a získania licencie pre platobnú inštitúciu, ktoré si vyžadovalo prípravu dokumentácie pre spotrebiteľov, pravidiel AML, KYC, riadenie rizík, rokovanie s Národnou bankou Slovenska. Jozef pomohol pri získaní licencie pre inštitúciu elektronických peňazí. V oblasti duševného práva úspešne zastupoval slovenského autora K1- attack a Praga Racing Car v rokovaní s investormi.

Jozef je odborníkom v oblasti obranného priemyslu, o čom svedčí zastupovanie Izraelskej spoločnosti pri dovoze špeciálnej techniky do Afriky aj zastupovanie na Slovensku v rámci trestného konania. Jeho špecializácia v tejto sfére viedla k úspešnému zastupovaniu a poskytnutiu právneho poradenstva slovenskému výrobcovi a obchodníkovi so špeciálnou technikou v spore so štátom v súvislosti s udelením licencie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

Špecializácia


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Dohodnite si so mnou konzultáciu


Podmienky ochrany osobných údajov