FinTech aplikácie sa stávajú nevyhnutnou súčasťou bežného života

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.1. 8. 2019

FinTech spoločnosti zažívajú v posledných rokoch ohromný rozmach. Na jednej strane je tento rozmach podporovaný zhora. Politici a úradníci Európskej únie presadzujú inovácie takmer vo všetkých sektoroch, vrátane platobného styku. A vytvárajú schémy financovania FinTech spoločností, bez čoho je inovácia nepredstaviteľná.

Na druhej strany, inovácie sú doslova tlačené zdola. Mladá generácia sa bez mobilu nepohne. Pozerá youtube, očakáva lajky a vyhľadáva najnovšie aplikácie, ktoré sa medzi rovesníkmi šíria bleskovou rýchlosťou. Ak platiť, tak moderne a ideálne všade a jedným kliknutím, najlepšie bez dlhej registrácie. A na oplátku, rada poskytne cenné dáta.

Nie je div, že je veľký záujem o FinTech spoločnosti. V marci tohto roka bol záujemca ochotný zaplatiť za spoločnosť Worldpay 33 mld. USD. Spoločnosť Firstdata bola získaná za cenu 22 mld USD. Spoločnosť poskytujúca cloudové riešenia, Ultimate Software group mala cenu 11 mld USD. Tieto akvizície boli oznámené v prvých troch mesiacoch tohto roka. Niektoré spoločnosti sú ochotné zaplatiť šialenú sumu peňazí za získanie novej technológie, iné zasa za ochranu svojho podielu trhu. Rôzne motívy, rovnaký záujem. Byť inovatívnejší a pred konkurenciou. FinTech spoločnosti majú nepochybne budúcnosť.

Nasledujúce roky ukážu, v akých oblastiach a v akom rozsahu budú FinTech riešenia využívané. Pomaly a isto sa FinTech aplikácie stávajú nevyhnutnou súčasťou nášho bežného života. A tento proces je nezvratný, ale dúfajme, že kontrolovateľný,“ hovorí Jozef Semančín, managing partner Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS, s.r.o.

Čo nás čaká v nasledujúcich rokoch?

Digitalizácia bankovníctva

Významný impulzom pre rozvoj FinTech spoločností bola druhá európska smernica o platobných službách (PSD2). Zavedením nových platobných služieb sa trh poskytovania platobných služieb otvoril tretím stranám, zjednodušene povedané subjektom, stojacim medzi bankou a klientom. Prostredníctvom svojich aplikácií umožňujú klientom vidieť informácie o viacerých ich účtoch na jednom mieste, a zároveň priamo prostredníctvom aplikácie realizovať aj platbu.

Začíname platobným stykom. Klient sa prostredníctvom mobilu zaregistruje, overí si svoju identitu, vyberie si službu, odsúhlasí zmluvy a zmluvné podmienky. Bez osobnej návštevy banky alebo notára, s mobilom, niekoľkými klikmi.

Tento proces u nás umožnila novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z roku 2018, ktorá zaviedla možnosť identifikácie klienta aj bez toho, aby sa musel osobne dostaviť na pobočku. V praxi sa na tento účel využíva overenie klienta prostredníctvom jedinečných biometrických údajov. Toto môže predstavovať príležitosť aj pre menšie FinTech spoločnosti, ktoré by inak nemali možnosť klientov fyzicky overovať na pobočke.

V krátkom čase, po online overení môže klient platiť, bez platobnej karty alebo POS terminálu. Napríklad, iba s využitím statického alebo dynamického QR kódu. Tento inovatívny platobný systém perfektne funguje v Číne (napr WeChat, AliPay, Meituan) ale aj mimo ríše stredu sa technologické giganty púšťajú do inovatívnych platobných riešení (Google Pay, Apple Pay). Je len otázkou času, kedy sa aj na Slovensku, ktoré má jednu z najvyšších penetrácií platobných kariet, uchytí podobný platobný systém.

Nejde však len o platobný styk. Môžeme očakávať, že okrem platenia sa aj štandardné bankovníctvo bude digitalizovať a budeme vedieť vybaviť úver niekoľkými kliknutiami, aj vo vyšších sumách a pre štruktúrovanejšie financovanie, bez návštevy poradcu. Napríklad s virtuálnymi asistentami, na základe interakcií prostredníctvom aplikácie, po vyplnení dotazníka.

Big Data

Využívatelia platobných služieb odovzdávajú cenné dáta, čo a kedy nakupujú, kde nakupujú, odkiaľ získavajú peniaze, kde pracujú, aké majú záujmy, koníčky, akú hudbu radi počúvajú, či sú vegetariáni, v akej sú zdravotnej kondícii. Tieto dáta sú dôležité nielen pre marketing, ale aj pre presnejšiu identifikáciu rizikového profilu klienta. Klient, ktorý dostáva sociálnu dávku a podstatnú časť príjmu minie v lekárni, bude mať úplne iný skóring ako klient, ktorý dostáva pravidelnú platbu od zamestnávateľa, platí za fitness a nezaplatil posledný rok v lekárni ani cent. Možno si neuvedomujeme, čo všetko sa dá zistiť z bezhotovostného platenia.

Umelá inteligencia

Množstvo dát, dodávané v pravidelných intervaloch, jednoducho kategorizovateľné si vyžaduje automatické spracúvanie s využitím umelej inteligencie. A vzhľadom na možnosť spracúvať obrovské množstvo dát sa umelá inteligencia bude usilovne učiť a zlepšovať. To, čo teraz robia ľudia na viacerých oddeleniach (CRM, AML, KYC) zvládne umelá inteligencia v oveľa kratšom čase a postupne precíznejšie a vierohodnejšie. Bez ľudských omylov a zaváhaní.

Cloudové riešenia

Prednosťou FinTech spoločností je ponúknuť inovatívnejšiu a lacnejšiu alternatívu, v porovnaní so štandardnými poskytovateľmi. Jednou z možností je vyhnúť sa vlastným serverom, ktoré potrebujú bezpečné umiestnenie, zálohovanie, podporu IT, dodávku elektrickej energie, chladenie atď. a využiť cloudové služby. Mnohé renomované spoločnosti ponúkajú cloudové riešenia, ktoré majú vysokú mieru bezpečnosti a dostupnosti aj pre poskytovateľov platobných služieb.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o nás platobné inštitúcie získavajú, sú čím ďalej rozsiahlejšie. Už to nie je len meno, priezvisko, adresa či rodné číslo. Pridávajú sa napríklad biometrické dáta, v dnešnej dobe už úplne bežný biometrický podpis či tvárová biometria na rozpoznanie klienta. GDPR ako aj PSD2 reflektuje tento dátový boom a snaží sa vytvoriť mantinely používania osobných dát a určiť pravidlá, ako môžu FinTech spoločnosti, platobné inštitúcie či banky tieto dáta používať, a nie zneužívať.

Kybernetická bezpečnosť

Dáta získané v súvislosti s platobným stykom sú komplexné. Informácie o príjmoch, nákladoch, finančnej situácii, lokalizácii, kupovaní darčekov v čase, keď nikto v rodine nemá sviatok atď, sú nesmierne citlivé a pre niekoho veľmi cenné. Rovnako možnosť obísť KYC kontrolu a AML a následná legalizácia príjmov môže byť vhodný dôvod pre kybernetický útok.

Práve kybernetickú bezpečnosť a ochranu dát považujeme za jednu z najdôležitejších základných prostriedkov kontroly procesov v rámci digitalizácie bankovníctva a spracovania dát. Aby nám digitalizácia bola dobrým sluhom, a nie zlým pánom.

Na záver. V mestečku Hangzhou (cca. 6,8 miliónov obyvateľov) sa stratil dôchodca, ktorého našli policajti v priebehu 15 minút po nahlásení. Vďaka platbe mobilom a všade prítomným biometrickým kamerám. Nebehá Vám mráz po chrbte?

Článok nájdete aj v dnešnom vydaní Hospodárskych novín.