Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy


Poskytujeme právne poradenstvo vychádzajúc z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, slovenských a medzinárodných zvyklostí a štandardov rozličných organizáciíi ako napríklad LMA, ISDA, ISMA a pod.

Pravidelne zastupujeme banky a dlžníkov v cezhraničných transakciách. Mali sme možnosť poskytnúť právne poradenstvo pri syndikovanom financovaní energetickej spoločnosti (viac ako 185 miliónov EUR), pri syndikovanom financovaní a refinancovaní výstavby a prevádzky obchodného a administratívneho centra (viac ako 140 miliónov EUR), poskytli sme právne poradenstvo pri uzatvorení hedging-u úveru vo výške 110 miliónov EUR.

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo v oblasti bankovníctva, financií, kapitálových trhov a derivátov, najmä:

  • poradíme Vám pri zvolení vhodnej štruktúry financovania,
  • pripravíme alebo zrevidujeme pre Vás transakčnú dokumentáciu (napr. zmluvu o bilaterálnom/syndikovanom úvere, zabezpečovacie zmluvy, leasingové zmluvy, zmluvy o obchodovaní s finančnými nástrojmi, ISDA, ISMA, emisné podmienky, prospekt),
  • spolu s Vami vyrokujeme transakčnú dokumentáciu,
  • poskytneme Vám súčinnosť pri plnení podmienok pre poskytnutie úveru,
  • vykonáme pre Vás právnu previerku,
  • poradíme Vám pri vymáhaní pohľadávok,
  • zastúpime Vás pri reštrukturalizácii úverov a v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
  • poradíme Vám v spore, navrhneme Vám vhodnú stratégiu a budeme Vás zastupovať pred súdom.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov