Drony: Európska komisia začína konať voči Slovensku kvôli porušovaniu európskeho práva

24. 10. 2023

Slovenská republika je posledným členským štátom EÚ, ktorý doposiaľ do svojho právneho poriadku neimplementoval európsku legislatívu týkajúcu sa dronov. Meškáme takmer 3 roky. Európska komisia začína konať.

Viac sa dozviete v článku, ktorého autorom je náš právny asistent Bc. Dominik Mičatka.

  • V čom meškáme?
  • Akú formálnu výzvu zaslala Slovensku Európska komisia?
  • Prečo je to problém?

Celý článok, ktorý je publikovaný prostredníctvom EPRAVO.SK, nájdete tu