JUDr. Lucia Semančínová

JUDr. Lucia Semančínová

JUDr. Lucia Semančínová

Seniorný právny expert

Ikona telefónu+421 2 32 609 451Ikona e-mailyLsemancinova@semancin.sk
Vo svojej takmer 20-ročnej praxi sa venujem najmä ochrane osobných údajov, súťažnému právu, právu cestovného ruchu a environmentálnemu právu. Vždy hľadám jasné a praktické riešenia vo Váš prospech.

Skúsenosti

Lucia sa špecializuje na oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. Poskytovala poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 300 organizácii. Zastupovala klientov v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov a zúčastnila sa viacerých kontrol. Lucia poskytuje služby externej zodpovednej osoby pre viacerých klientov. Získala aj certifikát Manažment informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013, čo z nej robí ideálnu komplexnú poradkyňu pre právne otázky, ako aj otázky informačnej bezpečnosti. Okrem toho je Lucia predsedníčkou Spolku pre ochranu osobných údajov. V rámci tejto oblasti sa Lucia venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia k ochrane osobných údajov a jej aplikácii v praxi.

Lucia sa venuje aj problematike hospodárskej súťaže. Má 11-ročnú prax na Protimonopolnom úrade SR ako case handler na odbore zneužívania dominantného postavenia a na odbore dohôd obmedzujúcich súťaž. V rámci vyšetrovania sa zúčastnila viacerých neohlásených inšpekcií. Okrem toho je spoluautorkou publikácie vydanej Protimonopolným úradom SR Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní, v ktorej sa zamerala na objasnenie ich vzniku a fungovania a popis jednotlivých indícii, ktoré napomáhajú odhaľovaniu kolúzie vo verejnom obstarávaní.

Prax v oblasti verejného obstarávania získala Lucia na Úrade pre verejné obstarávanie SR na odbore námietok, kde rozhodovala o námietkach uchádzačov. Lucia poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania ako pre obstarávateľov a verejných obstarávateľov, tak aj pre uchádzačov a záujemcov.

V neposlednom rade má Lucia veľa skúseností aj s poskytovaním právnych služieb pre sektor cestovného ruchu, pre ktorý pripravovala nielen Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry ale poskytuje poradenstvo pre mnohé cestovné kancelárie ako aj ich organizáciu SACKA.

Svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na správnych orgánoch využíva aj v súčasnosti pri zastupovaní klientov pred správnymi orgánmi a súdmi, najmä v oblasti životného prostredia. Lucia pravidelne zastupuje klientov počas kontrol vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia, v následných správnych konaniach ako aj v súdnych konaniach pri preskúmaní zákonnosti správnych rozhodnutí.

Špecializácia


Články


Referencie


So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018, získať povolenie od NBS na vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhú trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj H...
Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY, a.s.

Dohodnite si so mnou konzultáciu


Podmienky ochrany osobných údajov