Slovník trestného práva: Čo je to trestné stíhanie?

8. 11. 2023

Trestné právo je v súčasnosti veľmi zaujímavým odvetvím práva, nie každý pozná všetky pojmy a termíny.

Preto vám prinášame sériu videí s názvom Slovník trestného práva, kde sa budeme venovať rôznym otázkam z tejto oblasti.

Čo je to trestné stíhanie?

Odpoveď na otázku nájdete na Youtube

Karol Nagy_semancin_advokat.JPG

Potrebujete pomoc v oblasti trestného práva?

Obráťte sa na nášho špecialistu, ktorým je JUDr. Karol Nagy