JUDr. Karol Nagy

JUDr. Karol Nagy

JUDr. Karol Nagy

Advokát

Ikona telefónu+421 2 32 609 451Ikona e-mailyknagy@semancin.sk
„Každý problém, každá záležitosť má svoje riešenie. Spolu ho nájdeme.“

Skúsenosti

Karol je advokátom s výkonom advokátskej praxe od roku 2010.

V rámci svojej praxe sa venoval prevažne sporovej agende a právnemu poradenstvu v oblasti občianskeho, pracovného a obchodného práva a obhajobe v rámci práva trestného. Svojim klientom poskytoval právne služby s odbornou starostlivosťou a zvážením každej eventuality a dopadu na záujmy klienta.

Rovnako poskytoval komplexné právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, počnúc ich založením a zmenami v nich, samotnou podnikateľskou činnosťou vrátane vypracovávania zmluvnej agendy a účasti na rokovaniach, riešenia prípadných problémov, ako aj ukončením ich činnosti.

V rámci trestného práva pri poskytovaní obhajoby Karol okrem odbornej stránky kladie dôraz na osobný a ľudský prístup ku každému jednému klientovi, ktorý je pre klientov v takýchto ťažkých životných chvíľach dôležitý.

Špecializácia


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Dohodnite si so mnou konzultáciu


Podmienky ochrany osobných údajov