Urobte zápis či zmeny v obchodnom registri do konca marca, inak vás to vyjde drahšie!

Mgr. Lucia Habláková19. 3. 2024

Radi by sme vás upozornili, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 dochádza k zvýšeniu súdnych poplatkov podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a správnych poplatkov podľa Zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch.

Osobitne poukazujeme na poplatky spojené so zápisom spoločnosti do obchodného registra a zmenou údajov spoločnosti v Obchodnom registri. tbl.JPG

Radi vám poskytneme bližšie informácie ako aj právne služby pri zápise spoločnosti či zmene údajov v obchodnom registri. Prosím neváhajte náskontaktovať.