Ako sú chránené informácie o našom zdravotnom stave zo strany lekárov a nemocníc?

JUDr. Lucia Semančínová 22. 2. 2024

Každý pacient má právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu. Komu môže lekár či iný zdravotnícky pracovník zdravotné údaje oznámiť?

info o pacietoch.JPG

Celý rozhovor s našou právnou expertkou JUDr. Luciou Semančínovou v Komentároch dňa nájdete tu