Čo môžu žiadať dotknuté osoby?

JUDr. Lucia Semančínová 22. 11. 2017

Práva občanov sa vďaka nariadeniu o ochrane osobných údajov výrazne posilnili. Aké práva má dotknutá osoba? Môže žiadať o úplné vymazanie osobných údajov?

Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky z problematiky GDPR nájdete odpoveď tu.