Kamerové záznamy z hľadiska trestného práva

Mgr. Xénia Luky2. 5. 2023

Autorkou článku je naša kolegyňa Mgr. Natália Kúdelová, ktorá si na danú tému dôkladne posvietila a priniesla odpovede na tieto otázky:

  • Ako sú fotky a kamerové záznamy v súlade s GDPR?
  • Aký význam majú fotky a videá vyhotovené prostredníctvom mobilného telefónu či kamerového systému, ak je na nich zachytená trestná činnosť?
  • Sú fotky a videá použiteľným dôkazom v trestnom konaní?
  • Za akých okolností možno kamerový záznam považovať za zákonný a prečo je to dôležité?
  • Aký dopad má kamerový záznam na trestné konanie a možno ho použiť ako dôkaz?

Celý článok, ktorý je publikovaný prostredníctvom EPRAVO.SK, nájdete tu