KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS V ROKU 2023: Budete musieť svoj občiansky preukaz „vyhodiť“?

Bc. Dominik Mičatka19. 8. 2022

Máte svoj občiansky preukaz vydaný do 25. júna 2021 a používate ho na elektronické podpisovanie dokumentov? Ak ste odpovedali na obidve otázky áno, mali by ste spozornieť, nakoľko od 1. januára 2023 už nebudete môcť použiť Váš občiansky preukaz tak ako doteraz.

Certifikáty pre elektronický podpis na elektronických občianskych preukazoch (eID), ktoré boli vydané do 25. júna 2021, strácajú platnosť koncom roka 2022, čo znamená, že využívať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) prostredníctvom týchto eID bude možné len do 31. decembra 2022 (1). Inými slovami, ak máte občiansky preukaz vydaný do 25. júna 2021, nebudete môcť ním od 1. januára 2023 podpisovať dokumenty prostredníctvom KEP-u (certifikácia sa vzťahuje len na KEP, prihlasovacia funkcia občianskeho preukazu BOK-om zostáva zachovaná).

Riešením tejto situácie sa donedávna zdalo byť iba proces vybavenia nového občianskeho preukazu, ktorý naviac budete musieť absolvovať osobne (2) a za poplatok 4,50 €.

Vyššie uvedené informácie ste pravdepodobne už zaregistrovali, no situácia a podrobnosti okolo eID (a ich nových čipoch) sa cyklicky menia, vyjasňujú a následne zahmlievajú. Z tohto dôvodu sme si pre Vás pripravili prehľad aktualizovaných informácií k predmetnej téme.

Problémy s novými eID zostávajú

Ak si vybavíte nový eID, platnosť nových certifikátov (čipov) vďaka ktorým budete môcť vykonávať KEP, stále zostáva krátkodobá, t.j. do 17. júna 2025, čo znamená, že ak si vybavíte kvôli končiacej platnosti aktuálnych certifikátov nový občiansky preukaz, budete si musieť v dohľadnej dobe, t.j. do 17. júna 2025, opäť vybaviť nový občiansky preukaz (t. j. 2-krát v priebehu 3 rokov).

Tento čierny scenár nastane v prípade, ak ich výrobca nepožiada o predĺženie ich platnosti. Ak sa tak nestane, ľudia budú musieť v roku 2025 opäť meniť preukazy.

Najkoncepčnejším riešením problému s opakovanou zmenou občianskych preukazov by bolo vydávanie občianskych preukazov nového typu v súlade s európskou legislatívou (s bezkontaktným NFC čipom a biometrickými prvkami). Podľa európskej legislatívy malo byť ich vydávanie možné od augusta 2021, avšak na Slovensku sa doteraz tak nestalo a stále nie je jasné, kedy to bude umožnené. Podľa novelizovaného zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov (3) by k tomu malo dôjsť od 1. januára 2023, no Ministerstvo vnútra SR doteraz nevie povedať, kedy táto zmena nastane. Pochybnosti potvrdzuje aj portál Živé.sk, ktorý uvádza (4):

Nové občianske preukazy s biometrickými prvkami a bezkontaktným NFC čipom môžu meškať. Hoci aktuálne zákon počíta s ich vydávaním od 1. januára 2023, no verejné obstarávanie na „čisté“ karty stále ministerstvo vnútra neuzatvorilo,“ zistil portál, pre ktorý Ministerstvo vnútra SR ďalej uviedlo, že „Proces je aktuálne vo fáze vzájomného pripomienkovania s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zmluva s úspešným uchádzačom môže byť podpísaná následne.“

Otázne bude aj to, ako si slovenské orgány poradia s náporom žiadostí o vydanie nových občianskych preukazov, nakoľko podľa Slovensko.Digital „je totiž pravdepodobné, že na konci roka vznikne kvôli tejto situácii ťažko zvládnuteľný dopyt, ba priam až nával. Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok.“ (5)

Riešenie na poslednú chvíľu?

V uplynulých dňoch sa objavili kuloárne informácie, že štát pripravuje riešenie, vďaka ktorému by sa namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu mohol použiť takzvaný zdokonalený elektronický podpis. Vďaka tomuto kroku by mohli byť tisícky ľudí oslobodené od povinnosti požiadať o nový doklad v dôsledku skončenia platnosti elektronických certifikátov na ich starých eID a namiesto toho by si len na doterajší identifikačný doklad elektronicky nahral nový certifikát.

Podľa doposiaľ medializovaných informácií „by sa podľa „záložného riešenia“ malo dať elektronicky podpisovať pomocou starých občianskych preukazov cez „zdokonalený elektronický podpis“. Podnikateľ si cez internet bude musieť nahrať nový certifikát. Ten nebude mať najvyššiu úroveň bezpečnostného zabezpečenia (kvalifikovaný elektronický podpis), ale aj nižšia bezpečnostná úroveň elektronického podpisu má zaručiť, že sa nebude dať zneužiť. Má ísť teda o zdokonalený podpis, ktorý si ľudia dokážu vybaviť cez internet a aplikáciu eID klient. Stačí poznať svoj bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý dnes zadávajú, keď sa prihlasujú na štátne portály cez eID.“ (6)

Takéto riešenie zatiaľ potvrdil len štátny tajomník MIRRI (7) Ján Hargaš. Aby sa takéto riešenie stalo realitou, musí štát do konca roka stihnúť zmeny v rámci štátnej IT infraštruktúry, a taktiež bude musieť zmeniť vnútroštátnu legislatívu.

Napriek tejto čiastočne pozitívnej správe nie je v súčasnosti dostupných viac informácií. Nie je jednak jasné, či to štát stihne, a takisto po aké dlhé časové obdobie bude umožnené podpisovať dokumenty takýmto „záložným spôsobom“, resp. či to znamená, že v blízkej budúcnosti bude nutné zmeniť občiansky preukaz iba raz, a to na spomínaný eID s bezkontaktným NFC čipom a biometrickými prvkami. (8)

Avšak prílišný optimizmus pravdepodobne nie je na mieste, keďže z nedávnych vyjadrení Jána Hargaša vyplýva, že zaobstaranie nového občianskeho preukazu je stále najlepším riešením:

Najjednoduchšia možnosť je ísť si vybaviť nový občiansky preukaz. Pripravujeme aj záložné riešenie, ktoré umožní dočasné podpisovanie na nižšej úrovni.“ (9)

Quo vadis, MIRRI?

Množstvo otázok a nedostatok jasných odpovedí znamená, že občan bude musieť byť v najbližších dňoch nesmierne trpezlivý a pozorný zároveň. Štát ako milovník drámy s postupným rozuzlením sa pripravuje na to, že v septembri tohto roku bude upozorňovať ľudí pri každom prihlásení na slovensko.sk, že sa im končí platnosť certifikátu a mali by si vybaviť nový občiansky preukaz s platným certifikátom. (10)

Treba len dúfať, že ak sa štátu skutočne dovtedy podarí pripraviť akékoľvek prijateľnejšie riešenie, bude o ňom informovať minimálne v rovnakom čase, ako si nájdete vyššie uvedenú správu na slovensko.sk


ZDROJE:

(1) Tlačová správa Ministerstva vnútra SR: Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. júna zo dňa 16. júna 2021. Dostupné online tu: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=certifikaty-pre-e-podpis-bez-vymeny-obcianskeho-preukazu-mozno-bezplatne-ziskat-uz-len-do-25-juna .

(2) Elektronicky možno požiadať o nový občiansky preukaz iba, ak ste zmenili bydlisko alebo Vám desaťročná doba platnosti dokladu uplynula.

(3) Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

(4) E-občianske s bezkontaktným čipom môžu meškať. Namietajú podmienky tendra aj vylúčenie ponuky [online]. Zive.aktuality.sk, 2022. Dostupné online tu: https://zive.aktuality.sk/clanok/lAG3EwX/e-obcianske-s-bezkontaktnym-cipom-mozu-meskat-namietaju-podmienky-tendra-aj-vylucenie-ponuky/ .

(5) Na konci roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú elektronické občianske preukazy na elektronickú komunikáciu so štátom. Slovensko.digital.sk, 2022. Dostupné online tu: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1u1V2wY5-m4e0plfBE1-C1GQMikFvbc2d%2Fview%3Fusp%3Dsharing&h=AT0V7gmJZ_pgZUWwlYK_xgU6bKLHCguR5yMyfieDzuzC3pCJKZbS0hAon-mdYP4O-phHSaUpsxoBR3NM4QpO5zlOHv8O-TSJ-NzHoTpoLjhx9Svkj29drRk97nryUODVs5BAN70hBYIkhwGTzdLL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1bt6Y7G2T1eF8tnqDQC4x6z8zMTxTNvgOTmlygwYS_NhLMXp9nHQHCjydteCM560QVpB1e_A_9_5_a8xfzEeNUDF0ie91_fl3nripQYnGumWqveVMtE-gBEE2KgXIdrycmdE9TXVwCil92XgPfblVVa8PSFNcASHjrVAgzoXmxnlzy0eFVNnUncUdciy62GDfByGB5ZLzcrnlwG4rDo8svLkqgB0xj9Xk .

(6) Nové občianske preukazy s čipom si možno nebudete musieť vybavovať. Štát pripravuje náhradné riešenie. E.dennikn.sk, 2022. Dostupné online tu: https://e.dennikn.sk/2954962/nove-obcianske-preukazy-s-cipom-si-mozno-nebudete-musiet-vybavovat-stat-pripravuje-nahradne-riesenie/ .

(7) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

(8) Podľa portálu Živé.sk by platnosť novej certifikácie mala uplynúť 17. júna 2025. Upresniť názov. Dostupné online tu: https://zive.aktuality.sk/clanok/hOA1m4V/stat-uz-nasiel-riesenie-pre-starsie-e-obcianske-preukazy-ako-budu-fungovat-podpisy-po-novom/ .

(9) Nové občianske preukazy s čipom si možno nebudete musieť vybavovať. Štát pripravuje náhradné riešenie. E.dennikn.sk, 2022. Dostupné online tu: https://e.dennikn.sk/2954962/nove-obcianske-preukazy-s-cipom-si-mozno-nebudete-musiet-vybavovat-stat-pripravuje-nahradne-riesenie/ .

(10) Tamže.