Nevyžiadané volania marketingových spoločností

Bc. Dávid Ivančo 8. 2. 2023

Určite každý pozná ten moment, keď mu zazvoní telefón a z volajúceho sa vykľuje telemarketingový hovor, v lepšom prípade presviedčajúci o potrebe bambusových ponožiek, v horšom lákajúci na neuveriteľne ziskovú investíciu na kapitálovom trhu. Máme pre Vás dobrú správu! Takýmto telefonátom sa po novom dá veľmi jednoducho predísť.

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) vznikla povinnosť zriadiť na svojom webovom sídle zoznam telefónnych čísel, uvedených účastníkmi alebo užívateľmi na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu (ďalej len „zoznam“). Táto povinnosť úradu vyplýva z § 116 ods. 7 Zákona o elektronických komunikáciách.

Zoznam zriadený úradom je zverejnený na webovej stránke: https://www.nevyziadanevolania.sk/.

Zaregistrovaním svojho telefónneho čísla do tohto zoznamu vyjadrite svoj nesúhlas s telemarketingom. Samotný zoznam sa delí na 4 sekcie, no v tomto článku sa budeme venovať iba sekcii „Účastník“ a sekcii „Podanie podnetu“, aby sme Vám vysvetlili, ako sa pred nevyžiadaným telemarketingom brániť.

Obrázok1.png

Sekcia „Účastník“

V tejto sekcii môžete zaregistrovať svoje telefónne číslo v zozname telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní.

Postup ako zaregistrovať svoje telefónne číslo je veľmi jednoduchý. Na web stránke pri sekcii „Účastník“ kliknete na ikonu „Vstúpiť“. Po zadaní telefónneho čísla stačí postupovať stlačením ikony „Zaregistrovať sa“.

Obrázok1.png

Následne je potrebné overiť svoje telefónne číslo zavolaním na bezplatné telefónne číslo na obrazovke.

Obrázok3.png

Po overení telefónneho čísla si stačí zvoliť niektorú zo 14-tich oblastí, z ktorých nechcete, aby Vás marketingové spoločnosti kontaktovali za účelom propagácie svojich produktov. Prípadne si môžete zvoliť aj všetkých 14 oblastí naraz, a to zaškrtnutím políčka „všetky“. V takom prípade by Vás nemala kontaktovať žiadna marketingová spoločnosť alebo iný predajca, ktorý chce realizovať priamy marketing prostredníctvom telefonického hovoru. Vaším posledným krokom je už len uloženie vašich preferencií.

Obrázok4.png

Tieto preferencie je možné vždy zmeniť takmer identickým postupom, ako pri registrovaní svojho telefónneho čísla. Rozdiel nastáva iba pri uvedení svojho telefónneho čísla, kedy si nezvolíte možnosť zaregistrovať sa, ale prihlásiť sa. Následný postup je identický .

Účinky uvedenia telefónneho čísla v zozname nastávajú vždy k prvému alebo šestnástemu kalendárnemu dňu v mesiaci nasledujúcemu po zaregistrovaní telefónneho čísla do zoznamu.

Sekcia „Podanie podnetu“

Táto sekcia slúži pre ľudí, ktorí majú podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu jeho telefónneho čísla na účely priameho marketingu (napr. preto, lebo už bol zaregistrovaný v zozname a odmietol telefónne hovory za účelom priameho marketingu). Nahlásiť nevyžiadanú komunikáciu môže prihlásený účastník ako aj neprihlásený účastník, ktorý sa nechce registrovať. Po prihlásení do tejto sekcie a overení svojho telefónneho čísla, môže účastník nahlásiť úradu nevyžiadanú komunikáciu prostredníctvom uvedeného formulára. Neprihlásený účastník môže podať oznámenie prostredníctvom e-mailovej adresy úradu: podnety@teleoff.gov.sk .

Obrázok5.png

Tak ako býva zvykom, existencia výnimiek nie je ničím ojedinelým. Rovnako to platí aj v prípade zákazu volania za účelom telemarketingu na telefónne čísla účastníkov, ktorí uviedli svoje číslo v Robinsonovom zozname. Ide o prípady, ak:

(i) Telemarketing vlastného tovaru a služieb vykonáva spoločnosť , ktorá kontaktné údaje užívateľa alebo účastníka už získala v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb,

(ii) Spoločnosť vykonávajúca telemarketing je už v nejakom zmluvnom vzťahu s užívateľom alebo účastníkom,

(iii) Telemarketing je vykonávaný voči účastníkovi alebo užívateľovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal.

Vytvorenie tzv. Robinsonovho zoznamu z hľadiska ochrany pred nevyžiadanou marketingovou komunikáciou veľmi vítame. Ak vám nevyžiadané telemarketingové hovory prekážajú a chcete sa voči nim brániť, odporúčame svoje telefónne číslo do tohto zoznamu zaregistrovať.