Nový nástroj na zvýšenie bezpečnosti pri prezeraní webstránok

10. 6. 2021

web.jpg

Európska únia si uvedomuje rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovatelia získavajú od návštevníkov webstránok. Ich význam zdôrazňuje aj niekoľko dôležitých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie z oblasti ochrany osobných údajov na internete (napr. vo veci Breyer v. Nemecko, Planet 49, Fashion ID).

S cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany spracúvaných dát sprístupnil Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov (ďalej len „EDÚ“) pre verejnosť novovytvorený nástroj – Website Evidence Collector (ďalej len „WEC“). EDÚ má za úlohu najmä dohliadať na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov európskymi orgánmi a okrem iného aj sledovať nové technológie, ktoré by mohli mať vplyv na ochranu osobných údajov.

Na úvod je dôležité zdôrazniť, že WEC už je verejne prístupný, no EDÚ dáva možnosť odbornej verejnosti „vylepšiť“ prípadné nedostatky nástroja WEC pomocou pripomienok na tech-privacy@edps.europa.eu. Úlohou nástroja je vytvoriť prehľad o osobných údajov, ktoré o vás vybraná stránka získava pri jej prehliadaní. Ide najmä o cookies, prepojenia v rámci stránky a prepojenia na iné stránky (napr. na sociálne siete).

Takýto prehľad následne môže slúžiť prevádzkovateľom web stránok, aby zefektívnili ochranu osobných údajov. Rovnako výstup z WEC predstavuje istú pomoc pre zodpovedné osoby a používateľov webstránok, pretože majú komplexný prístup ku všetkým údajom, ktoré získava alebo poskytuje ďalej daný prevádzkovateľ web stránky. EDÚ uvádza príklad spustenia nástroja WEC na svojej vlastnej webstránke, pričom vidíme výstup, na aké ďalšie prepojenia odkazuje stránka.

idk.png

Obrázok – výstup WEC z webstránky www.edps.europa.eu

Ako jedinú nevýhodu WEC zatiaľ možno vnímať fakt, že samotný EDÚ spúšťal nástroj len na operačných systémoch Linux a MacOS. Windows na svoju optimalizovanú verziu ešte stále čaká, no máme sa na čo tešiť.

Viac informácii nájdete tu.