Právny žurnál: Legislatívny kompas - Január 2024

JUDr. Lucia Semančínová 14. 2. 2024
Január 2024 priniesol sériu nových legislatívnych zmien, ktoré môžu mať na vás a vaše podnikanie výrazný dosah. V Advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS sledujeme všetky zmeny za vás, a preto vám v dnešnom Legislatívnom kompase prinášame prehľad tých najdôležitejších noviniek.
  1. Vzniklo nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu
  2. Zmeny v rámci povoľovacieho konania v oblasti bezpečnostného a obranného priemyslu
  3. Novinky v oblasti ochrany osobných údajov

Vznik nového ministerstva cestovného ruchu a športu

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vzniklo v januári po schválení novely kompetenčného zákona. Ministerstvo má posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciál v cestovnom ruchu, jeho úlohou má byť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky. Podpora cestovného ruchu je úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenska, malo by to prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi nimi. Ministerstvo tiež bude podporovať kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov štátu a miest.

Nové ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR a v oblasti športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo bude pracovať v rozpočtovej úrovni 250 mil. EUR. Predpokladaný počet zamestnancov bol do 250 zamestnancov, tí prejdú z ministerstiev dopravy a školstva spolu s kompetenciami v týchto sektoroch. V pôsobnosti ministerstva budú aj organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a národná lotériová spoločnosť Tipos, ktorá doteraz fungovala v rámci rezortu financií.

Novým ministrom sa stal Dušan Keketi, ktorý na post ministra nastúpil z prechádzajúcej pozície riaditeľa a predsedu predstavenstva bratislavského Letiska M. R. Štefánika. Do funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR boli vymenovaní Ján Krišanda a Marek Harbuľák. Ján Krišanda v minulosti pôsobil na poste štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, Marek Harbuľák pôsobil v manažérskych pozíciách v hotelovom priemysle a bol taktiež prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska a Predsedom Zväzu cestovného ruchu.

Zmeny týkajúce sa povolení a licencií pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu

Novelou kompetenčného zákona došlo aj k zmene troch právnych predpisov v oblasti bezpečnostného a obranného priemyslu, a to zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, zákona o položkách s dvojitým použitím a zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Tieto zmeny boli vykonané v nadväznosti na plnenie programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa vláda zaviazala podporovať slovenský bezpečnostný a obranný priemysel s cieľom zabezpečiť a rozvíjať domáce výrobné kapacity a pri tvorbe legislatívy a opatrení zohľadňovať ich vplyv na obranu a bezpečnosť štátu a jeho záujmov. Vláda sa zaviazala v kontexte medzinárodného ukotvenia Slovenskej republiky presadzovať a zohľadňovať v prvom rade bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, a to ako na domácej, tak na zahraničnej pôde.

Zásadnou zmenou je prechod kompetencie vydať v rámci vyjadrení k povoleniu či licencii na obchodovanie alebo sprostredkovateľskú činnosť záväzné záporné stanovisko z ministerstva zahraničných vecí a SIS na ministerstvo obrany. V konaní bude po novom pre ministerstvo hospodárstva záväzné len záporné stanovisko ministerstva obrany.

Rozšíril sa aj okruh záujmov, ktoré musí ministerstvo hospodárstva pri vydávaní povolení či licencií zohľadniť. Zamietnuť žiadosť či zrušiť povolenie alebo licenciu je možné v prípade, ak je to odôvodnené nielen zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenska, ale aj v prípade, že si to vyžadujú obranné záujmy Slovenska.

Novinky, zmeny a plány v oblasti osobných údajov v roku 2024

Úrad na ochrany osobných údajov SR na svojom webovom sídle každoročne zverejňuje plán kontrol pre daný rok. Okrem pravidelných kontrol s dôrazom na Schengenské a európske informačné systémy sa úrad v tomto roku zameria predovšetkým na:

  • Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré pravidelne alebo príležitostne vstupujú do priestorov základných a stredných škôl.
  • Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré využívajú služby zdieľanej mobility (bicykle a kolobežky).
  • Spracúvanie osobných údajov užívateľov osobných motorových vozidiel (predaj, záručné a pozáručné servisné prehliadky).
  • Spracúvanie osobných údajov získavaných v rámci vernostných programov.
  • Spracúvanie osobných údajov na účel elektronickej rezervácie termínu návštevy u lekára a elektronickej komunikácie s lekárom. Kontrola bude zameraná predovšetkým na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vo vzťahu k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktorým je GDPR.

Druhou zásadnou novinkou je spustenie nástroja na audit webových stránok zo strany EDPB, ktorý možno použiť na analýzu toho, či sú webové stránky v súlade so zákonom. Nástroj bol vyvinutý v rámci podpornej skupiny expertov EDPB a môžu ho používať právni aj technickí audítori orgánov na ochranu údajov, ako aj prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorí si chcú otestovať svoje vlastné webové stránky.

Nový nástroj umožňuje prípravu, vykonávanie a vyhodnocovanie auditov priamo v nástroji jednoduchou návštevou príslušnej webovej stránky. Taktiež audítorom umožňuje importovať a vyhodnocovať výsledky auditov vykonaných v týchto nástrojoch. Nástroj môže napokon vytvárať správy. Nový nástroj je prístupný tu.

Poslednou dôležitou udalosťou v oblasti osobných údajov sú aktuálne rozhodnutia Európskej komisie. Európska komisia potvrdila 11 dôležitých rozhodnutí o primeranosti, na základe ktorých určila, že dané krajiny alebo územia zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie v dôsledku čoho sa takýto prenos údajov môže uskutočňovať bez ďalších požiadaviek. Krajiny, respektíve územia, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o primeranosti sú: Andorra, Argentína, Kanada (pre komerčné subjekty), Faerské ostrovy, Guernsey, ostrov Man, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko a Uruguaj.

Aktuálne krajiny, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov sú uvedené aj na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov. Do týchto krajín je možné prenášať osobné údaje bez potreby získania ďalšieho povolenia.

Potrebujete právnu radu? Objednajte sa na konzultáciu s právnikmi expertami našej advokátskej kancelárie.

Sledujte náš newsletter, aby ste zostali informovaní o najnovších udalostiach.