Skládkovanie verzus recyklácia. Stihneme termíny?

Jozef Semančín, 8. 10. 2018

Zvýšenie poplatku za uskladnenie odpadu je krok správnym smerom. Špeciálna správa včasného varovania sa vo veľkom dotýka Slovenska. Aké kroky odporúča táto správa? Stihneme termíny od Európskej komisie?

Viac v článku.