VII. Výročná konferencia Spolku pro ochranu osobních údajů

JUDr. Lucia Semančínová 29. 9. 2023

Spolek pro ochranu osobních údajů, ktorý sa zaoberá spracovaním osobných údajov, zaobchádzaním s dátami a kybernetickou bezpečnosťou organizuje VII. ročník výročnej konferencie 2023.

Kedy? 5. októbra 2023

Kde? Grandium Hotel Prague v Prahe

Na konferencii nebudú chýbať rôzni špecialisti, medzi ktorými bude aj naša kolegyňa Lucia Semančínová, predsedníčka za Spolok pre ochranu osobných údajov na Slovensku.

Všetky informácie o konferencii nájdete na stránke