WORKSHOP: Slovak Compliance circle - Prenos osobných údajov z EÚ do USA „po novom“

JUDr. Lucia Semančínová 25. 9. 2023

Na začiatku júla 2023 Európska komisia prijala Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenesených z EÚ do USA.

- Je však táto ochrana efektívna?

- Sú dáta Európanov po prenose do USA naozaj v bezpečí?

O tom, ako sa vysporiadať s prenosom osobných údajov do USA v tejto situácii vám porozpráva práve naša kolegyňa JUDr. Lucia Semančínová, právnička, expertka na ochranu osobných údajov a riadiaca členka Spolku pre ochranu osobných údajov na workshope organizovanom Slovak Compliance Circle - SCC

Kedy? 28.septembra 2023 10:00-11:30

Kde? MS Teams

Registrovať sa môžete do 26.9.2023 tu