Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Of Counsel

Ikona telefónu+421 232 609 451Ikona e-mailyikadlecik@semancin.sk

Skúsenosti

Ivan je od roku 2019 spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie so špecializáciou na sektor elektronických komunikácií a technológií.

Po absolvovaní štúdia pôsobil 15 rokov ako podnikový právnik, manažér a Data Protection Officer v spoločnostiach Slovenská sporiteľňa, T-Mobile Slovensko, O2 Slovakia a Slovak Telekom s dôrazom na právne a regulačné poradenstvo v oblasti telekomunikačného a správneho práva, obchodného práva, ochrany osobných a prevádzkových údajov a výstavby a prevádzky elektronických komunikačných sietí. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný advokát.

Podstatnú súčasť jeho praxe v období posledných 15 rokov predstavuje poskytovanie právnej podpory poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb, dodávateľom technológií pre elektronické komunikačné siete a tiež niektorým národným regulačným orgánom v oblasti regulácie elektronických komunikácií, hospodárskej súťaže, výstavby a zdieľania sietí, právnej podpory vývoja a implementácie veľkoobchodných a maloobchodných telekomunikačných služieb a produktov a vzťahového manažmentu s regulačnými orgánmi. Venuje sa tiež právnej podpore v oblasti kybernetickej a fyzickej bezpečnosti, práva IT a práv duševného vlastníctva, vrátane trestnoprávnych aspektov tejto problematiky.

Počas svojej právnej praxe zastupoval poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v množstve správnych konaní, ako aj v správnom súdnictve pri prieskume administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa pridelenia a správy frekvencií, roamingu a iných foriem zdieľania sietí a ekonomickej a technickej regulácie elektronických komunikácií. Dlhodobo sa aktívne zúčastňoval na tvorbe telekomunikačnej a súvisiacej legislatívy v pracovných skupinách Ministerstva dopravy SR i Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Dohodnite si so mnou konzultáciu


Podmienky ochrany osobných údajov