Trestné právo a priestupky


Máme skúsenosti so všetkými fázami trestného konania a skutkovými podstatami trestných činov, s ktorými sa na nás klienti, či už v predsúdnej fáze trestného konania, ako i vo fáze konania pred súdom, obracajú. Poskytujeme potrebnú právnu pomoc i v otázkach súvisiacich s hospodárskou a majetkovou trestnou činnosťou. Pri posudzovaní obchodných transakcií klientov sa koncentrujeme aj na prevenčné proklientske opatrenia.

Obhajovali sme klienta pri pokračovacom obzvlášť závažnom zločine sprenevery. Zastupovali sme zahraničného klienta dodávajúceho optické zariadenia ako poškodeného v trestnom konaní o vrátenie peňazí z kybernetického zločinu; podstatná časť zaplatených peňazí bola vrátená klientovi. Pravidelne obhajujeme klientov vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi a porušovanie predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Zastupovali sme klienta v predsúdnej ako aj súdnej fáze trestného konania vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Poskytujeme poradenstvo klientom pri zločinoch ako krádež, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, úverový podvod a iné.

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva, najmä:

  • poradíme Vám pri zvolení vhodnej taktiky vedenia obhajoby,
  • vypracujeme a podáme procesné podania v trestnom konaní, žiadosti a návrhy (ako napríklad trestné oznámenie, odvolanie, sťažnosť),
  • zúčastníme sa na úkonoch trestného konania (ako napríklad výsluch svedka, resp. výsluch obvineného, pri domovej prehliadke),
  • budeme Vás obhajovať v predsúdnej fáze trestného konania,
  • budeme Vás obhajovať v konaní pred súdom.

Náš tím


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov