Mgr. Lucia Habláková

Mgr. Lucia Habláková

Mgr. Lucia Habláková

Advokátska koncipientka

Ikona telefónu+421 2 32 609 451Ikona e-mailylhablakova@semancin.sk
Svojou vášňou pre právo a neustálym vzdelávaním sa stále zdokonaľujem.

Skúsenosti

Lucia je advokátska koncipientka, ktorá už ako študentka Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, pracovala na právnom oddelení banky či v tunajších advokátskych kanceláriách, kde naberala svoje pracovné a právne skúseností v rôznych oblastiach.

Po ukončení štúdia v roku 2021 sa Lucia rozhodla pre advokáciu a ako advokátska koncipientka si prehlbuje právnické znalosti a naberá skúsenosti vo všetkých odvetviach práva. Lucia má skúsenosti so sporovou agendou zameranou na vedenie a urovnanie sporov.

V našej advokátskej kancelárii Lucia poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku so zameraním na prípravu a revíziu zmlúv v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva, v oblasti financií, nehnuteľností a stavebníctva.

Špecializácia


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Dohodnite si so mnou konzultáciu


Podmienky ochrany osobných údajov