Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície


Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých fázach života obchodných spoločností od voľby právnej formy podnikania, cez dennodenné poradenstvo, až po ich fúziu, rozdelenie alebo zánik.

Poskytli sme právne poradenstvo správcovskej spoločnosti environmentálnych investičných fondov pri nastavovaní vzťahov medzi spoločníkmi a vstupu do projektov týkajúcich sa spracovania textilného odpadu a inovatívneho projektu spracovania biologických odpadov. Naše právne poradenstvo využil klient pri akvizícii časti podniku zameraného na veľkoobchod a maloobchod elektroinštalačného materiálu.

Pomôžeme Vám:

 • založiť obchodné spoločnosti vrátane asistencie pri získaní živnostenského oprávnenia, inej licencie na podnikanie, registrácie v obchodnom, prípadne inom osobitnom registri,
 • pripraviť zakladateľské dokumenty obchodných spoločností (spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy),
 • pripraviť akcionárske dohody,
 • nastaviť povinnosti a zodpovednosti členov štatutárnych orgánov a iných funkcionárov obchodných spoločností,
 • pripraviť konania valných zhromaždení, prípadne iných orgánov spoločností,
 • registrovať zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri (zmena štatutárnych orgánov, zmena sídla, prevod obchodných podielov a pod.),
 • zvýšiť a znížiť základné imania spoločností,
 • reorganizovať spoločnosti, zmeniť právnu formu, zabezpečiť zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností, vyčlenenie činností do novovzniknutých spoločností,
 • zrušiť a zlikvidovať spoločnosť,
 • vykonať právnu previerku spoločností (due diligence),
 • oznámiť koncentráciu a budeme Vás zastupovať v konaní o povolenie koncentrácie pred Protimonopolným úradom SR.

Náš tím


Články


Referencie


Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.
Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov