Nehnuteľnosti a stavebníctvo


Poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji akýchkoľvek nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácii transakčnej dokumentácie.

Naše služby poskytujeme realitným kanceláriám, ale aj privátnym klientom pri najrôznejších typoch prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ako aj pri riešení nájomných vzťahov, či už bytových, alebo nebytových priestorov, a tiež kancelárskych a priemyselných priestorov. Právne služby v oblasti stavebníctva sú zamerané na poradenstvo pri výstavbe, územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní. Mali sme možnosť vykonať množstvo právnych previerok pre finančné inštitúcie alebo investičné fondy týkajúcich sa nadobudnutia nehnuteľností, výstavby projektov a stavebného práva.

Pomôžeme Vám pri:

  • právnej previerke nehnuteľností,
  • príprave a revízii transakčnej dokumentácie (napr. zmluvy o výstavbe, developerské zmluvy, úverové zmluvy),
  • komunikácii s úradmi v súvislosti s územným a stavebným konaním a príprave potrebných podkladov,
  • príprave a revízii zmlúv podľa FIDIC,
  • verejnom obstarávaní pri výstavbe,
  • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania stavebného odpadu a
  • príprave dokumentov pre EIA.

Náš tím


Články


Referencie


S Jozefom naša banka spolupracuje dlhodobo v oblasti prípravy komplexnej úverovej dokumentácie. Osobne som Jozefa a jeho tím zažil na viacerých projektových realitných financovaniach, či už išlo o refinancovanie existujúcich nehnuteľností, alebo o nový development. Vážim si doterajšiu spoluprácu s kanceláriou Semančín & Partners, oceňujem ich profesionalitu, časovú flexibilitu, schopnosť pripraviť vyváženú právnu dokumentáciu pre všetky zúčastnené strany a osobnú zainteresovanosť Jozefa ako part...
Jozef Futrikanič, Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov